Звання «Академік АПН» присвоюється виключно науковцям, які мають науковий ступінь доктора або кандидата наук, звання «Член-кореспондент АПН» або «Почесний Академік АПН» і здійснюють впровадження прикладних досліджень, затверджених Планом дослідних робіт Академії Прикладних Наук.