Почесні академіки

Васильковський Михайло Ігорович

Васильковський Михайло Ігорович народився 13 серпня 1942 року у м. Бєлград, Югославія. Кандидат технічних наук, доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнського національного технічного університету.

Засновник і ідеолог напряму зерноочищення в Центральноукраїнському національному технічному університеті.

Сфера наукових інтересів: пневморешітна сепарація зерна, точна сівба насіння просапних культур.

Автор і співавтор понад 200 наукових і науково-методичних праць, понад 50 авторських свідоцтв, патентів на винаходи і корисні моделі.

Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 18 березня 2020 року, диплом AAS № 00001

Мороз Микола Миколайович

Мороз Микола Миколайович народився 1 січня 1975 року у с.м.т. Онуфріївка Кіровоградської області. Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортних технологій Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського.

Сфера наукових інтересів: транспортні технології, процеси та машини обробки матеріалів тиском.

Автор і співавтор понад 200 наукових та науково-методичних праць, 1 монографії та 9 навчальних посібників.

Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 9 квітня 2020 року, диплом AAS № 00002.

Голова осередку Академії Прикладних Наук у м. Кременчук, Полтавської області.

Профілі Orcid Scholar Scopus
Сибірцев Володимир Васильович

Сибірцев Володимир Васильович народився 25 квітня 1972 року у м. Кіровоград. Доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Центральноукраїнського національного технічного університету.

Сфера наукових інтересів: ринок праці, управління персоналом, дистанційне навчання, страхування життя, фінансова грамотність

Автор і співавтор понад 80 наукових та науково-методичних праць, 9 монографій та 1 підручника.

Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 12 квітня 2020 року, диплом AAS № 00003

Профілі Orcid Scholar
Сало Василь Михайлович

Сало Василь Михайлович народився 16 вересня 1958 року у с. Радянське, Кобеляцького р-ну, Полтавської області. Доктор технічних наук, професор, декан агротехнічного факультету Центральноукраїнського національного технічного університету. Відмінник освіти України, Заслужений діяч науки і техніки України.

Сфера наукових інтересів: конструювання сучасної сільськогосподарської техніки; підвищення технічного рівня ґрунтообробних та посівних машин; розробка нових технологій обробітку ґрунту. Очільник наукової школи «Технічне забезпечення раціонального землевикористання» у ЦНТУ.

Автор і співавтор понад 250 наукових та науково-методичних праць, серед яких 5 підручників і навчальних посібників, 6 монографій та понад 10 патентів на винаходи, впроваджені у виробництво.

Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 21 квітня 2020 року, диплом AAS № 00004

Профілі Orcid Scholar
Петренко Микола Миколайович

Петренко Микола Миколайович (11.11.1941 -11.03.2023 р) народився у м. Полтава. Кандидат технічних наук, професор кафедри сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнського національного технічного університету. Відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти України.

Сфера наукових інтересів: вплив травмування насіння робочими органами машин на їх посівні якості; розвиток інтелектуального потенціалу студентів.

Автор і співавтор понад 260 наукових та науково-методичних праць. Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 21 квітня 2020 року, диплом AAS № 00005

Профілі Orcid Scholar
Свірень Микола Олександрович

Свірень Микола Олександрович (23.05.1955-18.11.2022) народився у селі Кам'янече, Новоархангельського району Кіровоградської області. Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнського національного технічного університету. Відмінник освіти України, Нагороджений золотими медалями:'Майстер золоті руки','За заслуги в освіті' та'За ефективне управління'.

Сфера наукових інтересів: розробка конструкцій, дослідження, підвищення надійності довговічності посівної техніки.

Автор і співавтор понад 250 наукових та науково-методичних праць, серед яких понад 10 підручників і навчальних посібників. Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 5 червня 2020 року, диплом AAS № 00006

Профілі Orcid Scholar Scopus
Аулін Віктор Васильович

Аулін Віктор Васильович народився 1 вересня 1952 року у с. Клинці, Кіровоградського району, Кіровоградської області. Доктор технічних наук, професор, професор кафедри експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнського національного технічного університету. Відмінник освіти України.

Науковий керівник наукових лабораторій: «Трибологія та надійність машин», «Транспортні системи та транспортні технології» і наукової школи «Надійність, трибологія та транспортні технології».

Сфера наукових інтересів: закономірності тертя та зношування деталей сільськогосподарських та транспортних машин, технології їх зміцнення та відновлення; трибоматеріалознавство; фізичні основи триботехнологій; синергетика надійності сільськогосподарських та транспортних машин; теорія технічного сервісу машин; транспортні системи та технології; транспортно-виробнича логістика.

Автор і співавтор понад 1000 наукових і науково-методичних праць, 17 навчальних посібників та підручника з грифом Міністерства освіти і науки України, 8 монографій, понад 100 патентів на винаходи і корисні моделі.

Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 10.12.2020 року, диплом AAS № 00007.

Кобець Анатолій Степанович

Кобець Анатолій Степанович народився 22 липня 1955 року в с.м.т. Межова Межівського району Дніпропетровської області. Кандидат технічних наук, доктор наук з державного управління, професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Заслужений працівник освіти України, Відмінник освіти України.

Науковий керівник наукової школи «Землеробська механіка», співзасновник наукової школи «Полімерні композити в АПК».

Сфера наукових інтересів: наукові основи механізації та технологій вирощування коренебульбоплодів; закономірності тертя та зношування полімерних матеріалів у трибоспряженнях с.-г. техніки; механіка деформування еластомерів; механізми державного управління.

Автор і співавтор понад 700 наукових і навчально-методичних праць та 289 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 18.12.2020 року, диплом AAS № 00008.

Профілі Scholar Scopus
Гамаюнова Валентина Василівна

Гамаюнова Валентина Василівна народилася 23 лютого 1954 року у с. Ясна Поляна, Генічеського району, Херсонської області. Доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства, геодезії та землеустрою Миколаївського національного аграрного університету. Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ та ІІ ступенів.

Сфера наукових інтересів: дослідження сівозмін, способів обробітку ґрунту, систем удобрення, удосконалення агротехнічних заходів вирощування сільськогосподарських культур в стаціонарному та короткостроковому дослідах.

Автор і співавтор понад 700 наукових і методичних праць та 25 патентів на винаходи та корисні моделі.

Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 18.12.2020 року, диплом AAS № 00009.

Профілі Orcid Scholar Scopus Publons
Ляшук Олег Леонтійович

Ляшук Олег Леонтійович народився 14 квітня 1979 року у с. В. Млинівці, Кременецького району, Тернопільської області. Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобілів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Сфера наукових інтересів: автомобільний транспорт; технологія машинобудування; машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Автор і співавтор понад 180 наукових і навчально-методичних праць, 5 монографій і навчальних посібників та 138 патентів на винаходи і корисні моделі.

Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 15.01.2021 року, диплом AAS № 00010.

Профілі Orcid Scholar Scopus
Radkevich Maria (Радкевич Марія)

Radkevich Maria (Радкевич Марія) народилася 25 травня 1978 року у м. Ташкент, Узбекистан. Доктор технічних наук, професор кафедри екології та управління водними ресурсами Ташкентського інституту інженерів іригації та механізації сільського господарства.

Сфера наукових інтересів: охорона навколишнього середовища, моніторинг забруднення атмосферного повітря, оцінка збитків від забруднення навколишнього середовища, екологія транспорту.

Автор і співавтор понад 130 наукових і навчально-методичних праць, 2 монографії та 3 патентів на винаходи і корисні моделі.

Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 12.02.2021 року, диплом AAS № 00011.

Профілі Orcid Scholar Scopus Publons
Войтов Віктор Анатолійович

Войтов Віктор Анатолійович народився 9 серпня 1958 року у с. Курманово, Мстиславського району, Могильовської області, Беларусь. Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортних технологій і логістики Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Керівник наукової школи «Надійність, трибологія та транспортні технології» та наукових лабораторій: «Трибологія та надійність машин» і «Транспортні системи та транспортні технології».

Сфера наукових інтересів: закономірності тертя та зношування машин та механізмів, транспортних машин, фізичні основи триботехнологій; теорія технічного сервісу машин.

Автор і співавтор понад 230 наукових і навчально-методичних праць, 6 навчальних посібників, 1 підручника, 11 монографій та 8 патентів на корисні моделі.

Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 12.02.2021 року, диплом AAS № 00012.

Профілі Orcid Scholar Scopus
Шраменко Наталя Юріївна

Шраменко Наталя Юріївна народилась 29 квітня 1976 року у м. Південне, Харківського району, Харківської області. Доктор технічних наук, професор кафедри транспортних технологій і логістики Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Сфера наукових інтересів: моделювання та підвищення ефективності технологічних процесів у системах доставки вантажів; комплексне управління параметрами систем доставки вантажів; транспортно-виробнича логістика; транспортні системи та технології.

Автор і співавтор понад 300 наукових і науково-методичних праць, 2 монографій, 3 підручників та 5 навчальних посібників та 10 авторських свідоцтв, патентів на винаходи і корисні моделі.

Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 12.02.2021 року, диплом AAS № 00013

Ларіна Тетяна Федорівна

Ларіна Тетяна Федорівна народилася 9 липня 1976 року у м. Харків. Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри агрологістики і управління ланцюгами постачань Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Сфера наукових інтересів: міжнародні економічні відносини; міжнародна комерційна логістика; макроекономічне регулювання; інституційна економіка; державне регулювання економіки; аграрна економіка; інноваційна економіка; модернізація економіки.

Автор і співавтор понад 100 наукових робіт, 5 навчальних посібників і 3 монографій.

Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 12.02.2021 року, диплом AAS № 00014

Профілі Orcid Scholar Scopus
Вітковський Юрій Петрович

Вітковський Юрій Петрович народився 13 вересня 1980 року у с.Мазурівка, Могилів-Подільського району, Вінницької області. Доктор економічних наук, професор кафедри економіки та маркетингу, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Сфера наукових інтересів: державне регулювання економіки та агарна політика; фіскальна та грошово-кредитна політика; особливості економічної поведінки суб’єктів господарювання в умовах ринкової трансформації; використання лізингових технологій для оновлення основного капіталу підприємств; підвищення економічної ефективності технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств; управління маркетингом; підвищення економічної ефективності діяльності підприємств-виробників продукції тваринництва; експортний потенціал виробництва зерна; розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації; інноваційна стратегія сільськогосподарських підприємств; стратегія сільськогосподарських підприємств в умовах економічних криз.

Автор і співавтор понад 100 наукових і науково-методичних праць, 2 навчальних посібників та 3 монографій.

Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 12.02.2021 року, диплом AAS № 00015.

Профілі Orcid Scholar Scopus Publons
Шлапак Любомир Степанович

Шлапак Любомир Степанович народився 1 червня 1949 року у с.м.т. Рожнятів, Івано-Франківської області. Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри зварювання Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки.

Керівник наукової школи «Підвищення надійності трубопровідних систем та розробка методів їх капітального ремонту» і наукової лабораторії: «Діагностика технічного стану та ремонту труб і конструкцій».

Сфера наукових інтересів: діагностування технічного стану нафтогазопровідних систем, розробка наукових основ підвищення надійності експлуатації трубопроводів у складних умовах, розроблення нових систем контролю напружено-деформованого стану трубопровідних систем неруйнівними методами, розроблення нових зносостійких матеріалів.

Автор і співавтор понад 500 наукових і навчально-методичних праць, 2 монографій та 20 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі.

Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 12.02.2021 року, диплом AAS № 00016.

Профілі Orcid Scopus
Диха Олександр Володимирович

Диха Олександр Володимирович народився 9 січня 1964 року у м. Мурманськ. Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри трибології, автомобілів та матеріалознавства Хмельницького національного університету.

Сфера наукових інтересів: дослідження, моделювання закономірностей тертя та зношування деталей, трибологія автомобіля, основи технології виробництва та ремонту автомобілів; ремонт і відновлення машин; вузли тертя та мащення, поверхневі фізико-хімічні процеси.

Автор і співавтор понад 500 наукових і навчально-методичних праць, 15 монографій і навчальних посібників та 30 патентів на винаходи і корисні моделі.

Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 12.02.2021 року, диплом AAS № 00017.

Профілі Orcid Scopus Lib KHNU
Гринченко Олександр Степанович

Гринченко Олександр Степанович (31.03.1945-24.10.2021) народився у м. Харків. Доктор технічних наук, професор кафедри міцності та надійності машин ім. В.Я. Аніловича Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Керівник наукової школи з проблем механічної надійності сільськогосподарської техніки.

Сфера наукових інтересів: прогнозування, оцінка та забезпечення надійності елементів машин на основі прискорених випробувань.

Автор і співавтор понад 370 наукових і навчально-методичних праць та 9 авторських свідоцтв і патентів на корисні моделі.

Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 05.03.2021 року, диплом AAS № 00018.

Профілі Orcid Scholar
Моісєєва Наталія Іванівна

Моісєєва Наталія Іванівна народилася 25 жовтня 1964 року у м. Куп'янськ, Харківської області. Доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Сфера наукових інтересів: філософія спілкування; виховна робота у закладаї вищої освіти та студентське самоврядування; соціальні проблеми сучасної молоді та перспективи їх вирішення; соціально-комунікативна діяльність та комунікативні практики; філософія туризму; інноваційний розвиток туристичної сфери; феномен туризму в філософському та економічному аспектах.

Автор і співавтор понад 150 науково-методичних праць, 6 монографій та 1 підручника.

Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 09.04.2021 року, диплом AAS № 00019.

Профілі Orcid Scholar
Чернецька-Білецька Наталія Борисівна

Чернецька-Білецька Наталія Борисівна народилася 16 листопада 1961 року у місті Луганськ. 
Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри логістичного управління та безпеки руху на транспорті Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Сфера наукових інтересів: технології приготування; транспортування та спалювання водовугільного палива; енергозбереження на транспорті; удосконалення транспортно-логістичних систем та транспортно-експедиторської діяльності.
Автор і співавтор понад 250 наукових і навчально-методичних праць, 6 навчальних посібників та 18 патентів на корисні моделі.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 9 квітня 2021 року, диплом AAS № 00020.

Профілі Scholar Scopus
Боков Віктор Михайлович

Боков Віктор Михайлович народився 28 вересня 1946 року у м. Кіровоград. Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри обробки металів тиском та спецтехнологій Центральноукраїнського національного технічного університету. Нагороджений знаком «ПЕТРО МОГИЛА». Керівник наукового гуртка «РОД деталей штампів» кафедри обробки металів тиском та спецтехнологій.

Сфера наукових інтересів: розмірна обробка електричною дугою; технологія холодного штампування; конструювання та виготовлення штампів.

Автор і співавтор понад 300 наукових і навчально-методичних праць, 8 навчальних посібників та підручників, 6 монографій та 128 патентів на винаходи і корисні моделі.

Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 18 червня 2021 року, диплом AAS № 00021.

Профілі Orcid Acholar Scopus
Налобіна Олена Олександрівна

Налобіна Олена Олександрівна народилася 7 грудня 1964 року у м. Омськ. 
Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання Національного університету водного господарства та природокористування.
Сфера наукових інтересів: машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва; технології та обладнання для збирання та переробки луб’яних культур; циркулярне агровиробництво.
Автор і співавтор понад 250 наукових та навчально-методичних праць, 4 монографій, 4 навчальних посібників.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 3 вересня 2021 року, диплом AAS № 00022.

Профілі Orcid Scholar Scopus
Драгобецький Володимир В’ячеславович

Драгобецький Володимир В’ячеславович народився 9 квітня 1953 року у м. Чугуїв, Харківської області.
Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. Заслужений діяч науки і техніки України. 
Сфера наукових інтересів: моделювання технологічних процесів виготовлення методами оброблення тиском виробів із шаруватих металевих композицій; оптимізація процесів листового штампування та радіально-ротаційного профілювання; удосконалення технологій оброблення та зварювання вибухом.
Автор і співавтор понад 300 наукових праць.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 1 жовтня 2021 року, диплом AAS № 00023.

Профілі Scholar Scopus
Щетинін Віктор Терентійович

Щетинін Віктор Терентійович (13.06.1951-13.12.2021) народився у м. Харків.
Кандидат технічних наук, професор кафедри машинобудування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Сфера наукових інтересів: створення нових видів прогресивного обладнання для виконання обробних операцій; обробка матеріалів тонкими гідравлічними струменями надвисокого тиску; обробка лазерно-струминними потоками композиційних матеріалів; дослідження процесів обробки нових матеріалів; розробка новітніх технологій обробки композиційних матеріалів із використанням потужних потоків енергії.
Автор і співавтор понад 160 наукових і навчально-методичних праць, 5 підручників і навчальних посібників, 5 монографій та12 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 5 листопада 2021 року, диплом AAS № 00024.
 

Профілі Orcid Scholar Publons Scopus
Пузир Руслан Григорович

Пузир Руслан Григорович народився 27 жовтня 1972 року у м. Кременчук, Полтавської області.
Доктор технічних наук, доцент кафедри машинобудування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Сфера наукових інтересів: дослідження закономірності процесу радіально-ротаційного профілювання ободів коліс, методи розрахунку напружено-деформованого стану, енергосилових параметрів і способи інтенсифікації технологій профілювання; параметри процесів формоутворення зварених вибухом шаруватих заготовок; підвищення ефективності та продуктивності процесів виготовлення деталей в багатошаровому виконанні; параметри процесів вібраційного волочіння дроту з тугоплавких металів; підвищення ефективності та продуктивності процесів вібраційного деформування.
Автор і співавтор понад 190 наукових і навчально-методичних праць та 7 патентів на корисні моделі.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 5 листопада 2021 року, диплом AAS № 00025.
 

Профілі Orcid Scholar Publons Scopus
Воробйов Віктор Васильович

Воробйов Віктор Васильович народився 15 вересня 1952 року у м. Кременчук, Полтавської області.
Доктор технічних наук, професор кафедри технології машинобудування Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського.
Сфера наукових інтересів: геотехнічна механіка; теоретична механіка; руйнування гірських порід вибухом.
Автор і співавтор понад 200 наукових і навчально-методичних праць.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 5 листопада 2021 року, диплом AAS № 00026.
 

Профілі Orcid Scholar Publons Scopus
Яцков Микола Васильович

Яцков Микола Васильович народився 11 березня 1953 року у м. Рівне.
Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри хімії та фізики Національного університету водного господарства та природокористування, Заслужений винахідник України.
Сфера наукових інтересів: магнітно-електричне розділення дисперсних систем та очищення речовин від металічних домішок;     комплексне очищення металовмісних промислових відходів; захист навколишнього природного середовища від впливу фільтратів полігонів твердих побутових відходів та непридатних агрохімікатів; теорія та практика ступеневої світи в Україні.
Автор і співавтор понад 390 наукових і навчально-методичних праць, 32 навчальних посібників та 99 авторських свідоцтв, патентів на винаходи і корисні моделі.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 5 листопада 2021 року, диплом AAS № 00027.
 

Профілі Orcid Scholar Publons Scopus
Левкіна Руслана Володимирівна

Левкіна Руслана Володимирівна народилася 26 жовтня 1968 року у сел. Більшовик, Первомайського району, Харківської області. 
Доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва та біржової діяльності Державного біотехнологічного університету, м. Харків.
Сфера наукових інтересів: стратегічне управління соціально-економічними системами у аграрному бізнесі.
Автор і співавтор понад 120 наукових і навчально-методичних праць.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 24 грудня 2021 року, диплом AAS № 00028.
 

Профілі Orcid Scholar Publons Scopus
Солошич Ірина Олександрівна

Солошич Ірина Олександрівна народилася 21 серпня 1963 року у м. Кременчук, Полтавської області.
Доктор педагогічних наук, професор кафедри екологічної безпеки та біотехнологій Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Сфера наукових інтересів: екологічна освіта; екологія природокористування.
Автор і співавтор понад 210 наукових і навчально-методичних праць, 4 навчальних посібників і 2 патентів на корисні моделі.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 24 грудня 2021 року, диплом AAS № 00029.
 

Профілі Orcid Scholar Publons Scopus
Сосницька Наталя Леонідівна

Сосницька Наталя Леонідівна народилася 11 листопада 1968 року у м. Бердянськ, Запорізької області.
Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики і фізики Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.
Сфера наукових інтересів: дослідження формування і розвитку змісту фізичної освіти в Україні (історико-методологічний контекст); системне багаторівневе прогнозування розвитку змісту фізико-математичної освіти методом математичного опису і часових рядів; використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі з фізики; актуальні проблеми професійної освіти.
Автор і співавтор понад 230 наукових і навчально-методичних праць, 4 монографій і 24 навчальних посібників.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 24 грудня 2021 року, диплом AAS № 00030.
 

Профілі Orcid Scholar Scopus
Кулєшков Юрій Володимирович

Кулєшков Юрій Володимирович народився 9 квітня 1955 року у м. Кіровоград.
Доктор технічних наук, професор кафедри експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнського національного технічного університету. Нагороджений знаком МОН України «За наукові досягнення». Відмінник освіти України. Керівник наукової школи «Вдосконалення конструкції, технології виготовлення, експлуатації та ремонту шестеренних гідромашин».
Сфера наукових інтересів: розробка технологій підвищення технічного рівня гідравлічних машин; вдосконалення конструкцій, технологій виготовлення, технологій підвищення надійності і ремонту гідравлічних машин; зниження звукового випромінювання в процесі роботи гідравлічних машин.
Автор і співавтор понад 220 наукових і науково-методичних праць, 4 навчальних посібників та підручника з грифом Міністерства освіти і науки України, 1 монографії та 25 патентів на винаходи і корисні моделі.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 24 грудня 2021 року, диплом AAS № 00031.
 

Профілі Orcid Scholar Scopus
Мичковський Юрій Георгійович

Мичковський Юрій Георгійович народився 31 січня 1948 року у м. Лейпциг, Німеччина.
Кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних апаратів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Сфера наукових інтересів: водневі технології.
Автор і співавтор понад 100 наукових і навчально-методичних праць і 3 патентів на корисні моделі.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 28 січня 2022 року, диплом AAS № 00032.
 

Мандич Олександра Валеріївна

Мандич Олександра Валеріївна народилася 20 січня 1985 року у м. Каховка Херсонської області.
Доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Державного біотехнологічного університету, м. Харків.
Сфера наукових інтересів: фінансові стратегії та управління проєктами; моделювання сценаріїв та реінжиніринг бізнес процесів; управління ризиками та інвестиційні портфелі; бізнес аналітика; IT-фінанси; data & digital технології.
Автор і співавтор понад 200 наукових і навчально-методичних праць, 20 монографій і 5 навчальних посібників.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 28 жовтня 2022 року, диплом AAS № 00033.
 

Профілі Orcid Scholar WoS Scopus
Харченко Сергій Олександрович

Харченко Сергій Олександрович народився 13 листопада 1978 року у м. Мерефа, Харківської області.
Доктор технічних наук, професор кафедри механічної та електричної інженерії Полтавського державного аграрного університету, Відмінник освіти України, Відмінник аграрної освіти та науки, Лауреат державної премії Верховної Ради України.
Сфера наукових інтересів: інтенсифікації процесів машин для післязбиральної обробки зерна; моделювання динаміки сипких середовищ. 
Автор і співавтор понад 120 наукових та науково-методичних праць, серед яких 8 підручників і навчальних посібників, 9 монографій та понад 16 патентів на винаходи, впроваджені у виробництво.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 25 листопада 2022 року, диплом AAS № 00034.
 

Курилюк Юрій Богданович

Курилюк Юрій Богданович народився 2 березня 1980 року у м. Потсдам, Німеччина.
Доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та історії держави і права, начальник управління адміністративної юрисдикції Адміністрації Держприкордонслужби України.
Сфера наукових інтересів: кримінологічні та адміністративно-деліктні засади забезпечення правопорядку; міграційні процеси; інформаційне право; інтегроване управління кордонами.
Автор і співавтор понад 120 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 5 підручників і навчальних посібників та 3 монографії.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 30 грудня 2022 року, диплом AAS № 00035.

Профілі Orcid Scholar WoS Scopus
Загорянський Володимир Георгійович

Загорянський Володимир Георгійович народився 24 лютого 1972 року у місті Краматорськ, Донецької області.
Доктор технічних наук, доцент кафедри технології машинобудування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Сфера наукових інтересів: транспортні технології, моделювання та оптимізація процесів перевезень автомобільним транспортом; виробництво і обробка шаруватих металевих композицій.
Автор і співавтор понад 130 наукових і навчально-методичних праць 3 навчальних посібників і 5 патентів на корисні моделі.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 24 лютого 2023 року, диплом AAS № 00036.

Профілі Orcid Scopus
Чаплінський Володимир Сергійович

Чаплінський Володимир Сергійович народився 31 серпня 1938 року у м. Золотоноша, Черкаської області.
Кандидат технічних наук, доцент кафедри трранспортних технологій Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Сфера наукових інтересів: автомобільні дороги; вантажні перевезення.
Автор і співавтор понад 100 наукових і навчально-методичних праць.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 24 лютого 2023 року, диплом AAS № 00037.

Ломотько Денис Вікторович

Ломотько Денис Вікторович народився 25 червня 1974 року у м. Уфа, Росія.
Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортних систем та логістики Українського державного університету транспорту, м. Харків.
Сфера наукових інтересів: удосконалення організаційної структури і системи управління залізницями та іншими видами транспорту; організація сучасних форм та методів у вантажній та комерційній роботі; проблеми взаємодії видів транспорту; формування транспортного процесу залізниць на базі логістичних принципів.
Автор і співавтор понад 380 наукових і навчально-методичних праць та 7 навчальних посібників.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 31 березня 2023 року, диплом AAS № 00038.

Профілі Orcid Scholar WoS Scopus
Грицук Ігор Валерійович

Грицук Ігор Валерійович народився 13серпня 1961 року у м. Горлівка, Донецької області.
Доктор технічних наук, професор кафедри експлуатації суднових енергетичних установок Херсонської державної морської академії.
Сфера наукових інтересів: моніторинг експлуатації транспортних засобів; інтелектуальні транспортні системи і інформаційні технології на транспорті; експлуатація та дистанційне діагностування енергетичних установок і транспортних засобів; системи теплової підготовки двигунів і транспортних засобів на основі засобів теплового акумулювання енергії, утилізації теплоти і рекуперації енергії на транспорті; ресурсозбереження та енергозбереження на транспорті; використання альтернативних палив в двигунах внутрішнього згоряння; автоматичне керування і регулювання двигунів внутрішнього згоряння.
Автор і співавтор понад 800 наукових і навчально-методичних праць, 5 підручників, 5 навчальних посібників, 28 монографій, 42 авторських свідоцтва СРСР і патентів України на винахід та корисні моделі, 65 сертифікатів України на реєстрацію авторських прав.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 28 квітня 2023 року, диплом AAS № 00039.

Профілі Orcid Scholar WoS Scopus
Лещенко Альона Михайлівна

Лещенко Альона Михайлівна народилася 29 березня 1977 року у с. Миролюбівка, Білозерського району, Херсонської області.
Доктор філософський наук, професор кафедри соціально-гуманітарних наук та інноваційної педагогіки Херсонської державної морської академії. 
Сфера наукових інтересів: релігієзнавство, філософія, психологія.
Автор і співавтор понад 120 наукових і навчально-методичних праць, 3 підручників та навчальних посібників.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 28 квітня 2023 року, диплом AAS № 00040.

Профілі Orcid Scholar Scopus
Вольська Олена Михайлівна

Вольська Олена Михайлівна народилася 3 червня 1977 року у м. Макіївка, Донецької області.
Доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та адміністрування Херсонської державної морської академії.
Сфера наукових інтересів: публічне управління та адміністрування, менеджмент людських ресурсів.
Автор і співавтор понад 110 наукових і навчально-методичних праць, 13 монографій.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 28 квітня 2023 року, диплом AAS № 00041.

Профілі Orcid Scholar Scopus
Костін Віктор Володимирович

Костін Віктор Володимирович народився 8 вересня 1953 року у м. Кременчук, Полтавської області.
Кандидат технічних наук, професор кафедри технології машинобудування, проректор з науково-педагогічної та 
методичної роботи Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Сфера наукових інтересів: автоматизація технологічних процесів у машинобудуванні; різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва; основи різання матеріалів.
Автор і співавтор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 30 червня 2023 року, диплом AAS № 00042.

Профілі Orcid Scholar Scopus
Тарандушка Людмила Анатоліївна

Тарандушка Людмила Анатоліївна народилася 6 квітня 1980 року у м. Черкаси.
Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобілів та технології їх експлуатації Черкаського державного технологічного університету.
Сфера наукових інтересів: забезпечення якості технологічних процесів відновлення працездатності транспортних засобів в системах автосервісу; вдосконалення транспортної інфраструктури міст.
Автор і співавтор понад 130 наукових і навчально-методичних праць та 3 патентів на корисні моделі.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 24 листопада 2023 року, диплом AAS № 00043.

Профілі Orcid Scholar Scopus
Бабій Андрій Васильович

Бабій Андрій Васильович народився 22 лютого 1978 року у c. Підгайчики, Зборівського району, Тернопільської області.
Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
Сфера наукових інтересів: підвищення ефективності робочих процесів та надійності сільськогосподарських машин.
Автор і співавтор понад 220 наукових та навчально-методичних праць і 37 патентів на корисні моделі.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 24 листопада 2023 року, диплом AAS № 00044.

Профілі Orcid Scholar Scopus
Гудь Віктор Зіновійович

Гудь Віктор Зіновійович народився 4 квітня 1979 року с. Вікно, Гусятинського району, Тернопільської області. Доктор технічних наук, професор кафедри автомобілів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
Сфера наукових інтересів: автомобільний транспорт; технологія машинобудування; машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.
Автор та співавтор понад 150 наукових та навчально-методичних праць та 57 патентів на винаходи і корисні моделі.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 29 грудня 2023 року, 
диплом AAS № 00045.

Профілі Orcid Scholar Scopus
Шейченко Віктор Олександрович

Шейченко Віктор Олександрович народився 26 липня 1956 року у місті Кіровоград. 
Доктор технічних наук, професор, професор кафедри агроінженерії та автомобільного транспорту Полтавського державного аграрного університету.
Сфера наукових інтересів: розроблення технологій та технічних засобів для збирання, переробки та зберігання зернових, олійних та луб’яних культур; оптимізація технологічних комплексів машин та обладнання для механізації процесів у рослинництві.
Автор та співавтор понад 260 наукових та навчально-методичних праць, 32 патентів на винаходи та корисні моделі.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 26 квітня 2024 року, диплом AAS № 00046.

Профілі Orcid Scholar Scopus
Науменко Юрій Васильович

Науменко Юрій Васильович народився 22 квітня 1952 року у м. Ростов-на-Дону, Росія.
Доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельних, дорожніх та меліоративних машин Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне.
Сфера наукових інтересів: проблеми робочих процесів машин барабанного типу.
Автор та співавтор понад 170 наукових і навчально-методичних праць та 32 патентів на винаходи і корисні моделі.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 26 квітня 2024 року, диплом AAS № 00047.

Профілі Orcid Scholar WoS Scopus
Луньов Сергій Валентинович

Луньов Сергій Валентинович народився 22 серпня 1983 року у с.м.т. Локачі, Волинської області. 
Доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики та вищої математики Луцького національного технічного університету.
Сфера наукових інтересів: деформаційні ефекти в напівпровідниках; механізми розсіювання носіїв струму в напівпровідниках; фізика низькорозмірних структур і наноелектроніка; радіаційні ефекти і дефекти в твердих тілах; електричні властивості напівпровідників і напівпровідникових наноструктур; зонна структура напівпровідників; фізико-механічні властивості епоксиполімерів.
Автор та співавтор понад 170 наукових та навчально-методичних праць, 2 монографій і 4 патентів на корисні моделі.
Почесний Академік Академії Прикладних Наук від 26 квітня 2024 року, диплом AAS № 00048.

Профілі Orcid Scholar WoS Scopus