Стати дійсним членом Академії Прикладних Наук (АПН) може кожний, хто має здібності, бажання створювати нове, корисне суспільству і розділяє цінності Академії.

Академіком АПН може стати науковець, який має науковий ступінь доктора або кандидата наук (доктора філософії).

Членом-кореспондентом АПН може стати науковець, який має науковий ступінь магістра або без такого, при цьому проводить прикладні наукові дослідження, що містять інноваційну складову.

Вступ до Академії починається з власноручного написання Заяви, заповнення Анкети і надання власного електронного фото. Заяву передають власноручно або надсилають за адресою: 25011, АПН, вул. Івасюка, 5, м. Кропивницький. Анкета і фото надсилається у електронному вигляді за адресою: academia.apn@gmail.com.

Вступникові присвоюють звання члена-кореспондента (у виняткових випадках, за наявності видатних досягнень - Академіка) Академії Прикладних Наук.

Звання Академіка присвоюють за видатні науково-практичні досягнення, вагомий внесок у розвиток прикладної науки, але не раніше, ніж через рік після отримання звання Члена-кореспондента АПН. Для розгляду питання щодо присвоєння звання "Академік АПН" потрібно написати Заяву з зазначенням найбільш вагомих здобутків, отриманих науковцем, будучи членом-кореспондентом АПН.

Рішення про присвоєння звання приймає Президія АПН протягом 1 місяця з дати подачі заяви.

ПОЛОЖЕННЯ

про присвоєння звань Академії Прикладних Наук

 1. Загальні положення
  1. Положення розроблено у відповідності до норм Закону «Про громадські об’єднання» та інших норм чинного законодавства України.
  2. Це Положення регламентує порядок присвоєння звань ГО «Академія Прикладних Наук» (далі АПН) згідно з Статутом АПН та Кодексом члена АПН.
 2. Звання Академії та вимоги до кандидатів
  При вступі до Академії кандидату може бути присвоєне звання «Член-кореспондент АПН» або «Почесний Академік АПН».
  1. В Академії Прикладних Наук запроваджено 4 типи звання:
   • Почесний Академік АПН;
   • Академік АПН;
   • Член-кореспондент АПН;
   • Дослідник АПН;
  2. Членом-кореспондентом АПН може стати особа, яка має науковий ступінь доктора наук, кандидата наук або магістра, визнає Статут Академії, дотримується Кодексу члена АПН і сприяє діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Академії.
  3. Звання «Член-кореспондент АПН» може бути присвоєне особі, яка проводить прикладні наукові дослідження, що містять інноваційну складову і мають перспективне значення, результати яких опубліковано у наукових рецензованих журналах, збірниках наукових праць або інших фахових виданнях України категорії не нижче «Б» (з 12.03.2020 р.), має патенти на винаходи чи авторські свідоцтва, монографії, науково-методичні роботи.
  4. Звання «Член-кореспондент АПН» може бути присвоєне особі, яка не має наукового ступеню але проводить прикладні наукові дослідження відповідно до п.2.3 цього Положення.
  5. Звання «Почесний Академік АПН» присвоюється науковцям – докторам або кандидатам наук, які мають видатні здобутки у світовій або вітчизняній науці.
  6. Як виключення, звання «Почесний Академік АПН» може бути присвоєне особам, які не приймають безпосередньої участі у науковій роботі, але які розділяють цінності Академії і сприяють її розвитку.
  7. Звання «Академік АПН» присвоюється виключно науковцям, які мають науковий ступінь доктора або кандидата наук, звання «Член-кореспондент АПН» або «Почесний Академік АПН» і здійснюють впровадження прикладних досліджень, затверджених Планом дослідних робіт Академії Прикладних Наук.
 3. Процедура присвоєння звання АПН
  1. Президія Академії приймає рішення щодо присвоєння звань «Член-кореспондент АПН» та «Почесний Академік АПН» шляхом проведення таємного голосування на черговому або позачерговому засіданні, після надходження вступних документів кандидата – заяви і резюме. Термін прийняття рішення – не більше 1 місяця з дня подачі документів.
  2. Президія Академії приймає рішення щодо присвоєння звань «Академік АПН» шляхом проведення таємного голосування на підсумковому (грудневому) засіданні, після надходження заяви кандидата і анотованого звіту про виконану роботу і впровадження її результатів.
 4. Прикінцеві положення
  Рішення Президента АПН є остаточним і оскарженню не підлягає.
  1. Рішення засідання Президії АПН оформлюються Протоколом засідання Президії АПН. Засідання Президії АПН вважається легітимним, якщо участь в його роботі прийняли більше 50% членів Президії Академії. В разі, якщо член Президії АПН не може фізично прийняти участь в засіданні, секретар забезпечує його дистанційну участь з надійною ідентифікацією особи. При цьому голосування відсутнього члена Президії відбувається у відкритому режимі.
  2. Рішення вважається прийнятим, якщо за прийняття особи в члени Академії проголосувала більшість учасників засідання Президії.
  3. Результати рішення оголошуються кандидату в триденний термін секретарем засідання.
  4. В разі незгоди з рішенням Президії АПН, кандидат в члени Академії може в триденний термін після ознайомлення з результатами подати письмову апеляцію до Президента Академії з наданням необхідних роз’яснень.
  5. Президент АПН в 5-денний термін розглядає апеляцію і приймає рішення:
   • подати кандидатуру на повторний розгляд на засіданні АПН;
   • відмовити в присвоєнні звання Академії.

Прийом у члени Академії здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Президента Академії за рішенням більшості членів Президії Академії на чергових або позачергових зборах Президії Академії протягом місяця з дня подання відповідної заяви.

Заява

application.png

Завантажити