Президія Академії є основним органом, що здійснює функції стратегічного управління Академією.

До виключної компетенції Президії Академії належить вирішення наступних питань:

  • Визначення основних напрямків діяльності Академії.
  • Формування змін до установчих документів Академії, відомостей про Академію.
  • Розробка зразків печаток, штампів, символіки та інших зразків реквізитів Академії.
  • Обрання у члени Академії та виключення з членів Академії.
  • Обрання та відкликання Президента Академії.

Членами Президії Академії є засновники Академії, представники, обрані Загальними зборами у кількості до 5–и осіб. Крім того до складу членів Президії вводиться Президент Академії, обраний Президією Академії з числа членів Академії.