Академія Прикладних Наук створена 14 лютого 2020 року і є добровільним професійним об’єднанням фізичних осіб, створеним для сприяння у організації проведення прикладних наукових досліджень в різних галузях знань та впровадження їх результатів.

Головною метою Академії є розвиток прикладних наук та впровадження їх результатів для задоволення потреб людства.

Основними напрямами діяльності Академії є:

  • формування концепцій перспективних напрямків прикладних досліджень;
  • координація науково-дослідних робіт з актуальними потребами суспільства, виробництва тощо;
  • обмін досвідом;
  • захист фахових інтересів.

Прийом у члени Академії здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Президента Академії за рішенням більшості членів Президії Академії на чергових або позачергових зборах Президії Академії протягом місяця з дня подання відповідної заяви.